Ice and Roll – Cake Roll

CLAUZA INFORMATIVĂ
CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR DE CĂTRE
SWEET GALLERY SP. Z O.O. SP. K. CU SEDIUL ÎN VARȘOVIA

Vă informăm prin prezentă că prelucrăm datele dvs. cu caracter personal. Detaliile cu privire la prelucrare au fost prezentate mai jos.

I. Operator de Date cu Caracter Personal.

Operatorul datelor cu caracter personal este Sweet Gallery societatea cu răspundere limitată societate în comandită, cu sediul în Varșovia (str. Powstańców Śląskich 124, local 149, Varșovia, Polonia), înscrisă în Registrul Antreprenorilor din Registrul Judiciar Național,  ținut de Judecătoria Raională pentru orașul capitală Varșovia, în Varșovia, Secția Economică XII a Registrului Judiciar Național, sub numărul KRS 0000381259, NIP [CIF] 5272651487, REGON [Nr.Reg.Econ.] 142874192.

II. Date de contact.

Contactul cu Operatorul Datelor cu Caracter Personal este posibil în următoarele feluri:

 • prin telefon: +48 887-887-514
 • la adresa de e-mail: biuro@sweetgallery.pl
 • în scris, la adresa sediului indicată la punctul I.

III. Scopuri și temeiuri de prelucrare.

 1. Datele dvs. personale vor fi prelucrate în domeniul care rezultă din consimțământul exprimat de dvs. (art.6 alin. 1, lit.a) din GDPR, în special în scopuri comerciale și de marketing, inclusiv marketingul direct.
 2. Datele dvs. personale vor fi prelucrate în domeniul care rezultă din consimțământul exprimat de dvs. (art.6 alin. 1, lit.a) din GDPR, în special în scopuri comerciale și de marketing, inclusiv prin înregistrarea apelurilor telefonice și marketingul direct, prestate de entitățile care cooperează cu Operatorul Datelor cu Caracter  Personal.
 3. Datele dvs. personale vor fi prelucrate în scopul de a încheia și executa contractul/ contractele care vă leagă de noi, deoarece prelucrarea este necesară pentru realizarea contractului/contractelor (art. 6 alin. 1 lit. b din GDPR)
 4. Datele dvs. cu caracter personal vor fi prelucrate în scopul de a stabili, urmări sau apăra drepturi împotriva revendicărilor legate de contractul /contractele încheiat/e sau de prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal, deoarece prelucrarea este necesară pentru realizarea interesului nostru legitim (art. 6 alin.1 lit. f GDPR), care constă în posibilitatea stabilirii, urmăririi sau apărării împotriva revendicărilor.
 5. Datele dvs. cu caracter personal vor fi prelucrate pentru a ne îndeplini obligațiile legale rezultate din legislația Uniunii Europene sau legislația statelor membre (legislația poloneză), de exemplu față de Președintele Oficiului pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal sau de oficiile fiscale, deoarece prelucrarea în acest caz este necesară pentru a îndeplini cerințele legale la care suntem supuși (art. 6 alin. 1 lit. c din GDPR).

IV. Automatizare și profilare.

Operatorul de Date nu ia decizii în mod automat și nu profilează datele dvs. personale (art.22 din GDPR).

V. Categorii de date.

În legătură cu furnizarea de către dvs. a datelor cu caracter personal, vor fi prelucrate următoarele categorii de date:

 • date de identificare de bază (inclusiv date privind activitatea comercială înregistrată);
 • datele de rezidență;
 • numărul de telefon de contact (dacă a fost indicat);
 • alte date transmise de dumneavoastră.

VI. Destinatarii datelor.

Datele dvs. personale pot fi partajate de noi cu următoarele categorii de entități:

 • Subcontractanți (entități cu ajutorul cărora sunt prelucrate datele cu caracter personal):
 • din domeniul livrării corespondenței și coletelor;
 • informatice;
 • plăți;
 • contabilitate și finanțele;
 • juridice;
 • audit și control;
 • Entități cooperante (entități care participă la executarea contractelor care ne leagă):
 • centre comerciale;
 • consultanți financiari și de leasing;
 • entități care închiriază spații comerciale;
 • entități care deservesc piața imobiliară legată de locația punctelor gastronomice.

 VII. Transfer de date către țări terțe sau organizații internaționale.

Datele dvs. personale nu sunt transferate în țări terțe, adică în afara Spațiului Economic European.

VIII. Perioada de stocare a datelor.

Datele dvs. personale sunt stocate pentru următoarea perioadă:

 • până la expirarea termenelor de prescripție a potențialelor revendicări, aferente contractelor care ne leagă, pe durata valabilității acestora și după rezilierea sau expirarea acestora (garanția contractantului, garanție legală, despăgubire);
 • până la retragerea consimțământului, în cazul în care acesta a fost exprimat anterior și acest lucru este posibil în temeiul prevederilor GDPR și a altor dispoziții privind protecția datelor.

IX. Drepturile cuvenite dvs. în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal.

Aveți următoarele drepturi:

 • dreptul de a vă accesa datele și de a primi o copie a acestora;
 • dreptul de a vă rectifica (corecta) datele;
 • dreptul de a șterge date;
 • (dacă, în opinia dvs., nu există motive pentru prelucrarea datelor, este posibil să solicitați ștergerea acestora);
 • dreptul de a limita prelucrarea datelor;
 • dreptul de a se opune prelucrării datelor;
 • dreptul la portabilitate a datelor;
 • dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere;
 • dreptul de a retrage consimțământul pentru prelucrarea datelor
 • (este posibil să retrageți consimțământul exprimat anterior pentru prelucrarea datelor dvs. personale, în același timp retragerea unui astfel de consimțământ nu va afecta legalitatea prelucrării care a fost efectuată înainte de retragerea consimțământului);

Detalii și instrucțiuni cu privire la exercitarea drepturilor de mai sus pot fi găsite la Operatorul de Date, pe care-l puteți contacta la datele de contact indicate la punctele I și II de mai sus.

Vă rugăm să rețineți că, înainte de a vă exercita drepturile de mai sus, va fi necesar să vă autentificați.

X. Informații privind obligativitatea/furnizarea voluntară de date.

Furnizarea datelor personale de către dvs. este voluntară.

Cu toate acestea, dacă nu furnizați date de identificare de bază, inclusiv o adresă de corespondență, încheierea contractului și executarea ulterioară a acestuia nu va fi posibilă.

În același timp, vă informăm că exprimarea consimțământului pentru transmiterea informațiilor de marketing  și a celor comerciale, inclusiv acordurile pentru transmiterea acestor informații utilizând dispozitive terminale de telecomunicații și sisteme de apelare automată, este complet voluntară și nu este o condiție necesară pentru încheierea și executarea contractelor, cu toate acestea, lipsa consimțământului poate duce la dificultăți în ceea ce privește comunicarea de noi oferte și produse.